Formularz zgłoszeniowy kandydata do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

 • Imię kandydata *

 • Nazwisko kandydata *

 • Data urodzenia *

  y
 • Osoba pełnoletnia *

 • Numer telefonu *

  q
 • Adres poczty elektronicznej *

 • Adres zamieszkania

  (adres korespondencyjny)
 • Uzasadnij: Jak i dlaczego należy dbać o środowisko. *

  (Tekst o długości maksymalnie 4000 znaków)
 • Twoja działalność pro ekologiczna

  (Organizator, Uczestnik, Nagrody, udział w Konkurach)
 • Regulamin *

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Ładowanie
Ładowanie...